Thực tế tiến độ thi công dự án La Vida Residences Vũng Tàu, tháng 12/2020

Quang Vinh Real Estate cập nhật đến Quý khách hàng các hình ảnh thực tế tại dự án La Vida Residences Vũng Tàu trong những ngày đầu tháng 12/2020.

Thực tế dự án La Vida Residences 1
Thực tế dự án La Vida Residences 0969075829
Thực tế dự án La Vida Residences 0969075829
Thực tế dự án La Vida Residences 0969075829
Thực tế dự án La Vida Residences 0969075829
Thực tế dự án La Vida Residences 0969075829
Thực tế dự án La Vida Residences 0969075829
Thực tế dự án La Vida Residences 0969075829

 

Dự án La Vida Residences Vũng Tàu về đêm 0969075829
Dự án La Vida Residences Vũng Tàu về đêm 0969075829
Thực tế cổng chào dự án La Vida Residences Vũng Tàu 0969075829
Thực tế cổng chào dự án La Vida Residences Vũng Tàu 0969075829
Thực tế dãy nhà hoàn thiện đầu tiên dự án La Vida Residences Vũng Tàu 0969075829
Thực tế dãy nhà hoàn thiện đầu tiên dự án La Vida Residences Vũng Tàu 0969075829
Thực tế mặt tiền đường 3:2 dự án La Vida Residences Vũng Tàu 0969075829
Thực tế mặt tiền đường 3:2 dự án La Vida Residences Vũng Tàu 0969075829

So sánh các bảng liệt kê

So sánh