Ân hạn nợ gốc là gì? Các hình thức của ân hạn nợ gốc?

Ân hạn nợ gốc là khái niệm được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi khách hàng có nhu cầu vay ngân hàng trong trung và dài hạn, tuy nhiên vẫn còn nhiều khách hàng vẫn chưa hiểu rõ khái niệm trên và những lợi ích của ân hạn nợ gốc.

Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc là hành động ngân hàng tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng có thể chuẩn bị tài chính để trả nợ khi hồ sơ vừa giải ngân. Ân hạn nợ gốc thường áp dụng cho trường hợp vay trung và dài hạn.

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ thời điểm ngân hàng giải ngân cho khách đến thời điểm khách hàng bắt đầu trả khoản gốc và lãi đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, khách hàng có thể không phải trả gốc hoặc lãi hoặc gốc và lãi tuỳ từng trường hợp cụ thể và áp dụng cho từng ngân hàng.

Thời gian ân hạn thường áp dụng đối với những khoản vay trung và dài hạn. Ngân hàng thường áp dụng thời gian ân hạn từ 6 tháng đến 12 tháng. Đây là ưu đãi mà ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng chuẩn bị tốt nhất khi chưa có nguồn trả nợ ngay để đảm bảo đôi bên cùng có lợi.

Ân hạn nợ gốc
Ân hạn nợ gốc

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo của tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay cho khách hàng cho đến thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận của tổ chức tín dụng và khách hàng.

Thời hạn cho vay trung và dài hạn là khoảng thời gian từ 1 năm trở lên. Nếu như tín dụng ngắn hạn được cho vay chủ yếu để bổ sung vào nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp, thì tín dụng trung và dài hạn lại nhằm đầu tư vào các dự án có thời gian tương đối dài như mua sắm máy móc thiết bị. Đồng thời, đổi mới trang thiết bị và công nghệ, xây dựng sửa chữa nhà xưởng cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Các hình thức ân hạn nợ gốc

Tại ngân hàng, các công ty tài chính các hai hình thức ân hạn nợ gốc đang được áp dụng là:

Miễn trả gốc:

Miễn trả gốc có nghĩa là trong thời gian ân hạn, người đi vay vẫn phải hoàn trả số tiền lãi của mình. Nhưng vào thời điểm trả tiền gốc bạn sẽ giảm bớt được gánh nặng về tài chính.

Miễn trả cả gốc lẫn lãi:

Theo đó trong suốt thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả bất phía khoản tiền lãi nào. Sau khi kết thúc thời gian ân hạn thì bạn mới có nghĩa vụ trả nợ cả tiền gốc và tiền lãi trong lần hoàn vốn đầu tiên.

Các điểm cần lưu ý về hình thức ân hạn nợ gốc

Khách hàng cần lưu ý về số tiền gốc và lãi phải trả trong thời gian ân hạn vì nó tùy thuộc vào thỏa thuận của khách hàng và ngân hàng trong hợp đồng. Cụ thể:

  • Số tiền gốc không phải trả trong thời hạn ân hạn, nhưng số tiền gốc sẽ được chia đều cho những kỳ hạn còn lại. Tiền lãi tùy theo có được ân hạn hay không.
  • Nếu số tiền gốc và lãi đều được ân hạn thì số tiền lãi phát sinh trong các kỳ hạn được ân hạn sẽ được cộng dồn để trả 01 lần vào kỳ hạn trả nợ đầu tiên.
  • Nếu tiền lãi không được ân hạn thì phải trả lãi theo các kỳ đã được tính và xác định trong hợp đồng.

Quang Vinh Real Estate

  • Hotline: 0969 075 829 hoặc 0914 46 1919
  • Email: quangvinh.hungthinhland@gmail.com
  • Website: www.quangvinhnguyen.com
  • FB: fb.com/quangvinh.hungthinhland

So sánh các bảng liệt kê

So sánh